II deo – Zadaci za rad na vežbama i predavanjima

Postavke zadataka koji će biti rađeni na vežbama i predavanjima (gradivo za II kolokvijum) preuzmite sa stranice Materijali sa nastave.

Poželjno je da studenti date materijale odštampaju i nose na predavanja i vežbe.