I kolokvijum – Prijava

Drage koleginice i kolege,

Zbog specifičnih uslova održavanja kolokvijuma i ispita izazvanih virusom COVID-19, molimo vas da prijavljivanju za polaganje kolokvijuma iz predmeta Simulacija u poslovnom odlučivanju pristupite odgovorno.

Molimo vas da se za polaganje kolokvijuma prijavite samo ako ste sigurni da ćete isti i polagati i imajte u vidu da će samo studentima koji se prijave biti omogućeno polaganje kolokvijuma.

Prijava za I kolokvijum je otvorena do utorka, 19.05.2020. do 23:59.

Hvala na saradnji,

Nastavni tim