Aprilski ispitni rok – Obavezni zadaci

Odbrana obaveznih zadataka u aprilskom ispitnom roku će biti održana u četvrtak, 04.06.2020. u 10:30 u kabinetu 319.

Napomena: Obavezne zadatke pripremiti u skladu sa uputstvom za izradu obaveznih zadataka. Obratite pažnju, uputstvo je ažurirano, nikako ne štampajte zadatke!