Februar – Obavezni zadaci

Odbrana obaveznih zadataka u februarskom ispitnom roku biće održana u petak, 09.02.2018. u 10:00, kabinet 319. Na odbranu studenti obavezno donose odštampanu verziju (nije potrebno nositi elektronsku verziju) obaveznih zadataka. Obavezno je dvostrano štampanje i obično heftanje. Pored toga, obavezno poneti indeks (bez indeksa nije moguće pristupiti odbrani). Indeks popuniti na sledeći način (ukoliko ste prethodno popunili […]

Read More